4 stappen om matrijzen veilig te reinigen

4 stappen om matrijzen veilig te reinigen

Water Treatment Solutions

Matrijzen reinigen is vaak een werk waar heel wat gezondheids- en veiligheidsrisico’s aan verbonden zijn. PCA ontwikkelde een uiterst efficiënte methode die de veiligheid van de operator en zijn omgeving garandeert.

Risico’s verbonden aan matrijzenreiniging

Matrijzenreiniging is vaak een langzaam en arbeidsintensief proces.  De chemische reinigingsapparatuur voldoen vaak niet aan de eisen wat betreft productiviteit, ergonomie en veiligheid. Er wordt gewerkt met gevaarlijke bijtende soda’s die onaangename dampen verspreiden. Dit kan zeer ernstige gevolgen hebben voor de gezondheid van de operatoren. Ook moeten er maatregelen genomen worden aangaande ATEX. Bovendien staat de installatie vaak ergens in een uithoek weggestopt waardoor er rekening moet gehouden worden met specifieke omstandigheden.

In vier stappen veilig en efficiënt matrijzen reinigen

Om de werkomstandigheden drastisch te verbeteren en de snelheid van het reinigingsproces te verhogen, heeft PCA een efficiënt en veilig systeem ontwikkeld:

  1. De operator plaatst de matrijzen in lege procestanks. Hij komt dus niet in contact met de NaOH oplossing. 
  2. De matrijzen worden in gesloten procesbaden met opgewarmde NaOH oplossing ondergedompeld. Tijdens dit proces zullen de aanwezige aluminiumresten oplossen. Doordat deze tanks op onderdruk staan komt er bijna geen damp vrij in de omgeving. Bovendien wordt er gewerkt met een hoog debiet aan luchtverversing, zodat de H2 concentratie niet te hoog kan oplopen en risico geeft op explosies.
  3. In een derde stap wordt de matrijs gespoeld met water in dezelfde tank om het aanwezige vuil zo veel mogelijk weg te spoelen.
  4. Pas wanneer al deze stappen zijn doorlopen en de baden opnieuw leeg zijn, gaat het deksel terug open en kan de operator de matrijzen uit de procestanks verwijderen. De operator komt dus nooit in contact met gevaarlijke stoffen of gassen.

Voordelen van deze methode

Naast deze relevante veiligheidsvoordelen heeft onze oplossing nog een aantal andere voordelen:

  • EFFICIËNT: het reinigingsproces gaat een heel stuk sneller dan bij de klassieke methode. Één van onze referenties spreekt over 50% tijdswinst. 
  • OP MAAT: onze installaties worden volledig op maat ontworpen. Matrijzen kunnen immers verschillen in aantal, vorm en afmetingen. Alsook de beschikbare ruimte is een belangrijke variabele. Bovendien heeft elk productieproces zijn eigen specifieke kenmerken. 
  • TOTAALCONCEPT: het systeem wordt uitgewerkt en geplaatst van A tot Z. Zo staat onze eigen automatisatie afdeling in voor de programmatie en besturing en kan onze eigen luchtzuiveringsafdeling eventueel een luchtbehandeling toevoegen.
  • ATEX CONFORM: de installatie voldoet aan ATEX veiligheidsmaatregelen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design, bouw van de installatie, als in opvolging en onderhoud.

Bent u ook op zoek naar een veilige methode om uw matrijzen te reinigen? Neem contact met ons op zodat we samen de meest geschikte oplossing kunnen uitwerken.