Service

Studies, pilot & lab tests, PCA

De oplossing voor een bepaald probleem is vaak niet zo voor de hand liggend. Het is dan ook aangewezen om een grondige studie uit te voeren om zo de verschillende mogelijke oplossingen met elkaar te vergelijken in functie van de investeringskost, operationele kost, de te behalen resultaten...

Calibrations, PCA

Voor het sturen van een waterbehandelingsinstallatie zijn de meetsondes van cruciaal belang. Dit kunnen zowel pH, redox of zuurstofsondes zijn, als ook geleidbaarheid, niveau of druk...

Follow-up & optimisation, PCA

Veel bedrijven worden geconfronteerd met gewijzigde situaties of voorschriften. Hierbij denken we aan strenger wordende lozingsnormen, gewijzigde samenstelling van het afvalwater...

Cleaning of membrane installations, PCA

RO en nano filtratie membranen moeten regelmatig gereinigd worden door middel van een CIP (Cleaning in Place).

Maintenance, PCA

Elke installatie vraagt onderhoud. Dit onderhoud kan in eigen beheer uitgevoerd worden, of er kan hiervoor een beroep gedaan worden op PCA techniekers, wanneer er een gebrek is aan tijd of specifieke kennis.