VCA** Certified

Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers

PCA is sinds 2012 in het bezit van het VCA**-certificaat. Dit certificaat wordt toegekend na een doorlichting door een onafhankelijke instelling en is een waarborg dat we voldoen aan een aantal eisen op het gebied van veiligheid, gezondheid en milieu. De certificatie-instelling controleert ook jaarlijks of PCA nog aan deze eisen voldoet.

Met het VCA**-certificaat proberen we ongevallen, persoonlijke letsels, ziekte en materiële en milieuschade te voorkomen. Voor u is dit certificaat het bewijs dat we bij elk project nauwgezet waken over de veiligheid van uw en onze medewerkers, over de werkomgeving en over het milieu.

vca pca