Ontwatering

Filter press, PCA Water

Een kamerfilterpers is ontwikkeld voor het ontwateren van slib. Het bestaat uit een aantal platen waaraan een filterdoek is bevestigd aan weerszijden.

Vacuum belt filter, PCA Water

Een mooie en continue technologie om vloeistof en vaste stof te scheiden is via een vacuüm bandfilter.

Bij een centrifuge zorgt een snelle ronddraaiende beweging ervoor dat slibdeeltjes gescheiden worden op basis van hoe zwaar ze zijn.

Referenties

Water pretreatment at Gustav Wolf, PCA water

PCA ontwierp en bouwde een installatie voor de behandeling van afvalwater bij Gustav...

water treatment plant

PCA werd gecontacteerd door een gekende klant Smart Systems voor de bouw en montage...

waste water treatment

PCA heeft een nieuwe en uitgebreide waterzuiveringsinstallatie voorzien voor de...