Producten

Cooling water treatment, PCA

In verschillende industrietakken komen koelsystemen van diverse types voor. Afhankelijk van het systeem heeft elk koelwater een specifieke behandeling nodig.

Boiler water treatment, PCA

In verschillende industrietakken komen ketelwatersystemen van diverse types voor. Afhankelijk van het systeem heeft elk ketelwatersysteem een specifieke behandeling nodig.

Reverse osmosis water treatment, PCA

Omgekeerde osmose installaties worden gebruikt voor de productie van deminwater. Dit gebeurt door water aan hoge snelheid over een membraan te sturen, waarbij er demiwater (het permeaat) doorheen het membraan geduwd wordt en de zouten achterblijven.

Scrubber water treatment, PCA

Om te besparen op het verbruik van waswater kan bij sommige gaswassers de spui (aflaten van zoutrijk water) verminderd worden door het toevoegen van specifieke chemicaliën.

Dosing installations, PCA

Dosering van waterbehandelingsproducten dient te gebeuren via geschikte doseerpompen die volledig automatisch gestuurd zijn (op basis van metingen).