Membraantechnologieën

In deze groep vind je de verschillende scheidingstechnieken terug die gebaseerd zijn op membraanfiltratie. Hierbij onderscheiden we membranen voor de afscheiding van zwevende stoffen en membranen om gedemineraliseerd water te produceren.

Ultrafiltration, PCA Water

Ultrafiltratie wordt gebruikt voor het verwijderen van zwevende stoffen, bacteriën, vezels... en kan ook dienen als voorbehandeling bij omgekeerde osmose-installaties of bij biologische waterbehandeling (MBR).

Nanofiltration, PCA Water

Nanofiltratie (NF) wordt toegepast om meerwaardige ionen (zoals zware metalen) te verwijderen en wordt vaak gebruikt voor ontkleuring, ontzouten, verlagen van de hoeveelheid organisch materiaal...

Reverse osmosis, PCA Water

Omgekeerde osmose gaat effectief op ionenniveau gaan scheiden en de opgeloste zouten tegenhouden.

Electrodeionization, PCA Water

Verwijderen van geladen deeltjes (zoals ionen) kan, naast ionwisseling, ook uitgevoerd worden via elektrodialyse (EDI). Dit is een membraanproces waarbij de scheiding gebeurd onder invloed van een elektrisch veld.

Referenties

process water treatment Citrique

Citrique schakelt met de hulp van PCA over van grondwater naar oppervlaktewater....

waste water treatment

PCA heeft een nieuwe en uitgebreide waterzuiveringsinstallatie voorzien voor de...

In de vestiging van AGC te Seneffe, is het belangrijk dat er steeds demin water...