Fysisch-chemische zuivering

Coagulation / Neutralisation / Flocculation, PCA Water

Bij een fysicochemische waterzuivering is het vaak de bedoeling de vervuilende componenten neer te slaan tot een slib dat makkelijk kan worden afgescheiden.

Detoxication, PCA Water

Onder detoxificatie kunnen verschillende zaken ondergebracht worden. Het verwijderen van pesticiden en andere (voor de mens) toxische organische componenten in een MBR of SBR.

pH and redox control, PCA Water

In veel processen is de pH een belangrijke parameter. Hierbij is het belangrijk om deze op een correcte manier te meten en nadien ook te kunnen aanpassen.

Decantation, PCA Water

Bezinking is een zuiveringsstap die vaak wordt toegepast. Zowel in fysico-chemische zuivering als in biologische zuiveringsinstallaties.

Flotation, PCA Water

Flotatie is een alternatief voor een bezinkingstank. Bij een flotatie zal het slib gaan drijven, bovenop het water oppervlak, terwijl bij een bezinker, het slib zal bezinken.

Evaporator, PCA Water

Een vacuümverdamper is een technologie die het vaak toelaat om water in gesloten kringloop te hergebruiken. Bovendien is het een techniek die weinig ruimte vraagt en een beperkte manuele opvolging.

Referenties

Water pretreatment at Gustav Wolf, PCA water

PCA ontwierp en bouwde een installatie voor de behandeling van afvalwater bij Gustav...

water treatment plant

PCA werd gecontacteerd door een gekende klant Smart Systems voor de bouw en montage...

waste water treatment

PCA heeft een nieuwe en uitgebreide waterzuiveringsinstallatie voorzien voor de...