Biologische zuivering

Nitrification and denitrification, PCA Water

Nitrificatie speelt een belangrijke rol in de biologische waterzuivering bij het verwijderen van stikstof uit het afvalwater.

Membrane bioreactor, PCA Water

Een biologische waterzuivering bestaat in grote lijnen uit een reactietank waarin bacteriën de aanwezig vervuiling afbreken.

Sequencing Batch Reactor, PCA Water

Een biologische zuivering kan volledig worden uitgevoerd in één enkele tank. Hierbij zal het afvalwater dan batchgewijs worden behandeld.