Covid 19 – legionella risico in koeltorens

Covid 19 – legionella risico in koeltorens

Fluid Cooling Systems
Almeco legionella cool tower

 

Af en toe worden koelsystemen stilgelegd. Dit kan een geplande stilstand zijn bijvoorbeeld voor onderhoud of een niet geplande stilstand bijvoorbeeld een crisissituatie zoals fabrieken die sloten door COVID-19.

 

Een stilstand betekent stilstaand water in leidingen en bassins, veelal ideale groei omstandigheden voor legionellabacteriën. Wanneer men aerosolen of waternevel inademt die legionellabacteriën bevatten, kan men ziek worden en legionellose krijgen.

 

Bij het gebruik van verdampingkoeltorens, ook wel natte koeltorens genoemd, wordt er water verdampt om koeling te realiseren. Bij dit proces kunnen er aerosolen ontstaan welke samen met de waterdamp ver in de omgeving kunnen verspreidt worden. Die aerosolen kunnen legionellabacteriën bevatten en vormen dus een risico.

 

Gelukkig kan dat risico beperkt worden door een correct periodiek onderhoud van de koeltoren en –installatie en waterbehandeling. Ook dient er bij een opstart met verschillende zaken rekening gehouden worden zoals beschreven in het Legionallebesluit van mei 2007.

 

Almeco heeft een jarenlange ervaring op het gebied van koeltorenonderhoud en kan u helpen om het risico op legionella te beperken.

Nuttige informaties