Matrijzen reiniging bij Hydro

Bij de extrusie van aluminum, moeten de matrijzen regelmatig gereinigd worden. Dit kuisen van de matrijzen gaat in twee stappen.

Eerst worden de matrijzen gedurende een bepaalde periode in een opgewarmde NaOH oplossing ondergedompeld. Tijdens dit proces zal de aanwezige aluminium opgelost worden en zo wordt de matrijs gereinigd.

In een tweede stap wordt de matrijs dan gereinigd met water om de aanwezige vervuiling zo veel mogelijk weg te spoelen.

Dit is een relatief gevaarlijke job, gezien de aanwezigheid van NaOH en het feit dat er H2 gas vrijkomt tijdens het proces. Bovendien komen er constant onaangename dampen vrij.

PCA heeft daarom een systeem ontwikkeld waarbij de matrijzen in gesloten procesbaden worden behandeld die bovendien op onderdruk staan. Hierdoor komt er bijna geen damp vrij in de omgeving. Bovendien wordt er gewerkt met een vrij hoog debiet aan luchtverversing, zodat de H2 concentratie niet te hoog kan oplopen en risico geeft op explosies.

Een ander voordeel van het PCA proces, is dat de operator nooit in contact komt met NaOH. De procesbaden zijn volledig leeg wanneer de operator de matrijzen in het procesbad plaatst. Pas wanneer alle stappen zijn doorlopen (ook de spoelcyclus) gaat het deksel terug open en kan de operator de matrijzen uit het procesbad verwijderen.

extrusion die cleaning
extrusion die cleaning