Nieuwe afvalwaterzuivering bij AluK

waste water treatment

PCA heeft een nieuwe en uitgebreide waterzuiveringsinstallatie voorzien voor de fabriek van AluK gelegen in Chepstow (Wales). AluK is een grote internationale speler als ontwerper en leverancier van kwaliteitsvolle en performante aluminium ramen-, deuren- en gevelsystemen, voor zowel commerciële als particuliere doeleinden. De nieuwe waterzuiveringsinstallatie was noodzakelijk door de toevoeging van een nieuwe lakstraat met chemische voorbehandeling  binnen de firma. 

Wanneer gewerkt wordt met aluminium is de voorbehandelingfase van de profielen erg belangrijk zodat de kwaliteit van de daarna aangebrachte poedercoating gegarandeerd kan worden. Onze installatie verwerkt het afvalwater van deze voorbehandeling, waar de aluminiumprofielen ontvet, gebeitst en gepassiveerd wordt. Daarnaast verwerken we het afvalwater van de flash anodisatie. Dit is een extra behandeling van de aluminiumprofielen die er door middel van een oxidelaag voor zorgt dat de laklaag erg goed zal hechten.

waterzuiveringsinstallatie

Een deel van de installatie die PCA bij AluK heeft gebouwd voorziet de voorbehandelingslijn van gedemineraliseerd water (< 10 µS). Door middel van een ionenwisselaar wordt 12m3/h aan demin water in een gesloten kringloop geproduceerd. Dit systeem zorgt ervoor dat het water hergebruikt kan worden, waardoor erg weinig afvalwater geproduceerd wordt door dit proces. Enkel tijdens de regeneratie van de ionenwisselaar is er een afvalstroom, maar deze is echter beperkt.

Ook het daaropvolgende anodisatieproces wordt voorzien van gedemineraliseerd water, maar dit keer door een omgekeerde osmose (RO). Er werd gekozen voor een omgekeerde osmose omdat hier niet in een gesloten kringloop gewerkt kan worden. Bij deze RO wordt 2000 liter water per uur aan een hoge snelheid doorheen een semi-permeabel membraan gepompt. De techniek doet een scheiding op ionenniveau en zorgt voor een continue productie van demin water.

waterzuiveringsinstallatie

Om het afvalwater dat uit bovenstaande processen vrijkomt te behandelen werd gekozen voor een fysisch-chemische waterzuivering. Opeenvolgende stappen van coagulatie, neutralisatie en flocculatie gaan de vervuilende elementen in het afvalwater neerslaan waardoor een slibfractie wordt bekomen. Een grote decantatietank zorgt er vervolgens voor dat het slib kan bezinken en zo afgescheiden wordt van het gezuiverde water.  

In een volgende stap van het zuiveringsproces wordt het slib ontwaterd door gebruik van een kamerfilterpers met een volume van 1000 liter. Het slib wordt bij deze installatie tussen platen met filterdoeken samengeperst tot een druk van 15 bar.

Als laatste deel van de installatie is er een breektank geïnstalleerd die de volledige voorbehandelingslijn van stads- en regenwater voorziet.

Het resultaat is een volautomatische duurzame waterzuiveringsinstallatie die door middel van de bovenstaande toepassingen in staat is om 9m3/h aan afvalwater te zuiveren. De volledige waterhuishouding van AluK werd ontwikkeld, geïnstalleerd en opgestart door het interne team van PCA, waarbij de juiste waterkwaliteit voor elke stap gewaarborgd is.