Percolaat water behandeling

Eind 2021 plaatste PCA bij Silvamo, dat opereert als een stortplaats voor niet gevaarlijke afvalstoffen, een volledig nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Deze installatie behandelt het regenwater dat vervuild werd door contact met het gestorte afval. Het is dus eigenlijk percolaatwater afvalwaterzuivering.  In deze installatie worden zowel de zwevende stoffen verwijderd als de geleidbaarheid sterk verlaagd.

De installatie omvat volgende gecombineerde technologieën:

  1. Voorbehandeling van het percolaatwater met behulp van een coagulatie en eerste voorfiltratie via een duplex zandfilter.
  2. Ultrafiltratie waarbij gekozen werd voor een cross – flow principe vanwege de hoge vervuilingsgraad van het te behandelen water.
  3. Een hoge druk Omgekeerde Osmose (RO) om de opgelegde lozingsnormen te behalen.

Ons online platform stelt onze klanten ook in staat om op eenvoudige wijze de installatie te monitoren en een logboek bij te houden van de lozing op basis van dag-, week- en maandvolumes (met inbegrip van de gemeten waardes, zoals pH en geleidbaarheid).