PCA staat in voor de waterzuivering bij Smart Systems

Bij de bouw van de nieuwe voorbehandelingslijn (verticale SAT tunnel + dompelbaden reeks) was er een aanzienlijk debiet aan demin water nodig en tevens ook een grote afvalwaterzuivering.

PCA heeft beide uitdagingen in volledig eigen beheer uitgewerkt en opgeleverd.

Enerzijds omvat de installatie een ionenwisselaar om 15 m³/H aan demin water aan te maken, in gesloten kringloop. Dankzij het werken in closed-loop, is er maar zeer weinig afvalwater afkomstig van het demin circuit.

Om het afvalwater van de rest van de installatie te zuiveren, werd er gekozen voor een klassieke fysisch-chemische waterzuivering. Het basis principe is coagulatie, neutralisatie en flocculatie. Het gevormde slib wordt dan afgescheiden in een grote bezinkingstank en vervolgens ontwaterd in een kamerfilterpers. Het gezuiverde water wordt nog extra nagezuiverd in een pollishing stap en wordt vervolgens geloosd.

Ondanks de locatie in UK, werd ook dit project volledig door PCA uitgevoerd met onze eigen techniekers en ingenieurs.