PCA zorgt voor alternatieve waterbronnen

PCA zorgt voor alternatieve waterbronnen

Water Treatment Products and Service

PCA heeft voor Citrique Belge een waterbehandelingsinstallatie voorzien die ervoor zorgt dat het gezuiverde water verder gebruikt kan worden als proceswater. Met deze complexe waterzuivering werd PCA als verdiende winnaar uitgeroepen van de 'Best Application Contest', uitgereikt door Siemens. Ook benieuwd hoe we dit project hebben aangepakt?

Siemens Award, PCA

Alternatieve waterbronnen

Vanuit ecologisch standpunt ontmoedigt de overheid het oppompen van grondwater steeds meer. Zeker als het om grote hoeveelheden gaat, zoals in de industrie en de groenteverwerking. Een beperking van het waterverbruik in de productie vormt een eerste stap om daaraan tegemoet te komen. Maar steeds vaker is dat slechts een deel van de oplossing.

Ook Citrique Belge kreeg die uitdaging op zijn bord. De Tiense citroenzuurproducent werkte in zijn productieproces voor 100% met grondwater, grotendeels in twee toepassingen. Enerzijds diende het als koelwater, waar het niet in aanraking komt met het eindproduct, en anderzijds als proceswater, dat wel in contact komt met het eindproduct.

In 2008 startte Citrique Belge met het aanwenden van Getewater om het koelwater te vervangen door oppervlaktewater. “De kwaliteitseisen voor dat koelwater zijn relatief beperkt. Een voorfiltratie van 100µm volstaat”, vertelt ingenieur Paul Hendrickx, projectmanager bij Citrique Belge. “Die installatie is operationeel sinds 2009 en resulteerde al in een grote grondwaterbesparing.”

Het bedrijf pompte echter nog steeds 1,3 miljoen m³ grondwater per jaar op om als proceswater te gebruiken. In 2012 werd het idee om ook dat water te vervangen door oppervlaktewater concreet. “Dat water moet echter aan veel hogere kwaliteitseisen voldoen. We waren dus genoodzaakt om grondige studies te doen om er zeker van te zijn dat de nieuwe installatie die eisen zou halen”, gaat Paul Hendrickx verder.

De voeding van de nieuwe waterbehandelingsinstallatie komt rechtstreeks uit de Gete. Tijdens een lange droge periode is het mogelijk dat er te weinig stroming op de rivier is om de installatie te voorzien van voldoende water van een aanvaardbare kwaliteit. Dan moet er tijdelijk grondwater opgepompt worden.

service, PCA

Piloottesten voor optimale kwaliteit

Om na te gaan of het water aan de nodige eisen zou voldoen, bouwde PCA - die gespecialiseerd is in waterbehandelingsinstallaties op maat - een volledige installatie op pilootschaal voor een debiet van 250l/h. PCA stond niet alleen in voor de levering en opstart van de installatie, maar ook voor de opvolging van de testen, over een periode van drie maanden. “Tijdens die testen was het vooral belangrijk om te meten of de installatie een stabiele kwaliteit van proceswater afleverde”, vertelt Robby Knaepen, projectingenieur bij PCA. “Daarnaast wilden we nagaan of de installatie betrouwbaar werkte en of de full scale-installatie in staat zou zijn om 24h/24 en 7d/7 te werken.”

De testperiode leverde positieve resultaten op. “Een combinatie van ultrafiltratie, actief kool en UV zorgt voor een goede kwaliteit van het proceswater. Dankzij onze expertise weten we hoe vaak de membranen gespoeld moeten worden en hoe we de optimale staat van de installatie kunnen blijven garanderen”, vult Robby Knaepen aan. Na de detailengineering startte PCA met de bouw van de eigenlijke installatie op de site van Citrique Belge in Tienen. Sinds enige tijd zuivert de installatie het oppervlaktewater aan een debiet van 150 m³/h en dat volcontinu, 24 uur per dag, 7 dagen per week.
 

Volledig autonome werking

Ook de automatisatie was in handen van PCA. Het departement Process control & automation legde zich toe op de sturing van de installatie. Robby Knaepen: “De installatie werkt volledig autonoom en heeft enkel een beperkte manuele opvolging nodig. Het volledige systeem is geautomatiseerd: alle pompen zijn frequentiegestuurd, de kleppen schakelen automatisch en de doseringen worden gestuurd in functie van het debiet”. Voor de opvolging van de installatie heeft de automatisatie-afdeling van PCA een lokaal touchscreen voorzien. Daarnaast kan de installatie ook op afstand opgevolgd worden via internetverbinding en vanuit de centrale controlekamer van Citrique Belge.

water treatment installation, PCA

Sinds de oplevering van de waterbehandelingsinstallatie krijgt Citrique Belge bijstand van PCA in de opvolging van de resultaten. Alle belangrijke parameters, waaronder drukverschillen, debieten en turbiditeit, worden frequent gelogd. Zowel PCA als Citrique Belge kan die logging van op afstand raadplegen. Verder voorziet PCA elke week een controlebezoek aan de installatie en een dagelijkse opvolging van de procesparameters. “Aangezien PCA de installatie als turn-key-project opgeleverd heeft, zijn we de meest geschikte partner om de verdere opvolging ervan te ondersteunen. We kregen in dit project de kans om onze veelzijdigheid aan te tonen: starten met piloottesten, engineering, 3D tekenwerk, montage, bekabeling, automatisering, opstart en opvolging. Het zijn allemaal disciplines die we in huis hebben. PCA is dan ook goed geplaatst is om projecten van A tot Z uit te voeren”, concludeert projectingenieur Robby Knaepen.

Ecologische en economische vooruitgang

“Dankzij deze investering is Citrique Belge nu zo goed als onafhankelijk geworden van grondwater”, sluit projectmanager Paul Hendrickx van Citrique Belge af. “Bovendien is het zo dat we niet enkel grondwater besparen en daardoor ecologischer worden. De installatie is ook vanuit financieel oogpunt interessant."