Ultrafiltratie

Ultrafiltratie wordt gebruikt voor het verwijderen van zwevende stoffen, bacteriën, vezels... en kan ook dienen als voorbehandeling bij omgekeerde osmose-installaties of bij biologische waterbehandeling (MBR). De poriën hebben een opening doorlaat van circa 0,02 µm. Gezien deze porie grootte, zal een ultrafiltratie geen invloed hebben op de ionenbalans.

Ultrafiltratie-installaties kunnen uit 2 soorten bestaan: dead-end en cross-flow UF. 

Bij dead-end ultrafiltratie wordt al het water door het membraan gepompt en blijft de vervuiling achter op dit membraan. Om de achtergebleven resten uit het membraan te verwijderen wordt er regelmatig een terugspoeling uitgevoerd. Een dergelijke ultrafiltratie kan een vuilvracht aan tot circa 300 mg/l.

Bij een cross-flow UF zal enkel het permeaatwater door het membraan gaan, terwijl het grootste deel van de inkomende waterstroom langs het membraan gaat en dus in gesloten kring over het membraan gepompt worden. Dankzij deze grote spoelstroom wordt de vervuiling uit het membraan mee getransporteerd. Hier is er dus geen terugspoeling nodig. Dergelijke installaties kunnen bijgevolg een grotere vuilvracht aan.

Een dead-end filtratie heeft meestal een veel hogere flux dan een cross flow unit. Aangezien de cross-flow oplossing ook een groot circulatie debiet vraagt, is deze technologie minder energie efficiënt dan de dead end technologie.

Anderzijds is de cross-flow oplossing minder gevoelig dan de dead-end oplossing.

Een cross-flow oplossing wordt onder andere gebruikt bij MBR (slib verwijdering bij biologische zuivering), procesvloeistoffen zuiveren en andere.

Een dead-end filtratie wordt vaak gebruikt als voorbehandeling voor een RO, om oppervlaktewater te zuiveren (rivierwater), om regenwater te zuiveren en andere.

Bij de dimensionering van een UF unit, is het aangewezen om een test te doen met een piloot unit.  PCA kan dergelijke piloot unit voorzien en de testen opvolgen en interpreteren.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Ultrafiltratie, PCA Water