RO-waterbehandeling

RO-waterbehandeling, PCA

Omgekeerde osmose installaties worden gebruikt voor de productie van deminwater. Dit gebeurt door water aan hoge snelheid over een membraan te sturen, waarbij er demiwater (het permeaat) doorheen het membraan geduwd wordt en de zouten achterblijven. Deze zouten worden zo opgeconcentreerd en afgevoerd in een concentraatstroom.

Het is belangrijk dat het inkomende water onthard is of dat er anti-scalant wordt gedoseerd om de levensduur van de membranen te verlengen.

De productie van het permeaat gebeurt continu aan een stabiele kwaliteit. Er hoeft geen regeneratie plaats te vinden zoals bij ionwisselaars, waardoor er bespaard wordt op downtime, zuren en basen. Een RO-installatie heeft bovendien een minimum aan opvolging en onderhoud nodig.

Een goed ontwerp van de RO-installatie, op basis van een wateranalyse, is cruciaal. Bij PCA kan u terecht om een op maat gemaakte unit te dimensioneren en te bouwen.