Procesopvolging & optimalisatie

Veel bedrijven worden geconfronteerd met gewijzigde situaties of voorschriften. Hierbij denken we aan:

  • Strenger wordende lozingsnormen
  • Gewijzigde samenstelling van het afvalwater
  • Grotere of kleinere hoeveelheden afvalwater

In dergelijke gevallen is het steeds wenselijk om zo veel mogelijk van de huidige waterzuiveringsinstallaties te kunnen hergebruiken.

PCA kan u steeds bijstaan in het optimaliseren van de bestaande installatie en het uitvoeren van eventuele uitbreidingen.