Studies, piloot- & labotesten

De oplossing voor een bepaald probleem is vaak niet zo voor de hand liggend. Het is dan ook aangewezen om een grondige studie uit te voeren om zo de verschillende mogelijke oplossingen met elkaar te vergelijken in functie van de investeringskost, operationele kost, de te behalen resultaten...

Dankzij de uitgebreide ervaring van PCA, zijn we goed geplaatst om zulke studies objectief en met kennis van zaken correct uit te voeren.

Wij beschikken over een degelijk uitgerust labo waarin we naast de klassieke analyses ook processen kunnen simuleren. Met een aantal pilootinstallaties bieden we de mogelijkheid om, na de theoretische studie en de labo-testen, het proces ter plaatse te testen.

Studies, piloot- & labotesten, PCA
Studies, piloot- & labotesten, PCA

Referenties

plc waterbehandeling

Binnen een algemene offerteaanvraag voor het EFRO-project ‘Mobiele pilootopstellingen...