UV desinfectie

Een UV-lamp wordt vaak gebruikt voor de desinfectie van een waterstroom. Daarbij wordt de vloeistof over de UV-lamp gepompt waarbij de UV-stralen (meer bepaald UV-C met een golflengte tussen de 250 en 270 nm) een desinfecterend effect zullen hebben op het water.

Hierbij is het echter belangrijk dat de vloeistof vrij helder is: als er teveel zwevende stoffen in het water zitten of wanneer de turbiditeit van het water vrij hoog is, zal de invloed van de UV-lamp beperkt worden. De straling wordt dan te veel gehinderd door de aanwezige vervuiling.

Een belangrijk voordeel van UV-behandeling is dat hierbij geen chemicaliën gebruikt worden. Hierdoor vallen de doorlopende kosten van reagentia weg die bij desinfectie door doseren voorkomen. Bovendien is de chemische impact op het behandelde water te verwaarlozen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

UV-lamp, PCA Water