Zandfilter

Zandfilter, PCA Water

Een zandfilter zorgt voor scheiding op basis van deeltjesgrootte.

Bij een zandfilter wordt een recipiënt of vat gevuld met filtermedia (zand). De te behandelen vloeistof vloeit van boven naar onder doorheen het filtermedia.

Doordat er voor fijne zandkorrels wordt gekozen, is er weinig vrije ruimte tussen de zandkorrels en zal het slib (zwevende stof) dat in de te behandelen vloeistof zit, worden tegengehouden. De vloeistof zelf stroomt wel tussen de zandkorrels door.

Meestal wordt een zandfilter opgevuld met verschillende soorten zand (filtermedia) om zo een goede filtratie te bekomen zonder een te hoge drukval.

Er wordt ook best een laag Hydro-antraciet voorzien om een goede verdeling van de vloeistof te verkrijgen.

Vaak wordt er gekozen voor zandfilters onder druk (waar de vloeistof doorheen wordt verpompt), maar soms wordt er ook gewerkt met gravitaire zandfilters.

Om de vervuiling (slib) te verwijderen, wordt er tegengespoeld.

Een zandfilter wordt in de meeste gevallen als een batch systeem gebruikt:  

  • Filtratie van de vloeistof
  • Tegenspoelen (om het slib te verwijderen)
  • Terug filtratie van de vloeistof

Maar daarnaast bestaan er ook continue zandfilters, waarbij er dus geen backwash stap nodig is.

Een zandfilter kan zowel gebruikt worden als pollishing stap na een waterzuivering, als enige filtratie stap in de zuivering, als voorzuivering voor een ultra filtratie, enz.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.