Fysisch-chemische afvalwaterzuivering bij Gustav Wolf

Fysisch-chemische afvalwaterzuivering bij Gustav Wolf, PCA water

Gustav Wolf is een internationale producent van staaldraad en staalkabels. Met negen productiesites verspreid over de hele wereld, zijn zij een belangrijke speler in de staalindustrie. Voor hun nieuw gebouwde fabriek in Polen deden zij beroep op PCA voor de behandeling van hun afvalwater. Daarnaast voorzagen wij het koelwatercircuit en installeerden al het nodige om het grondwater te distribueren doorheen de fabriek.

Het grote voordeel voor de klant is dat zij slechts één aanspreekpunt hebben voor al deze onderdelen van de productie waarbij alles gecentraliseerd is in één overkoepelende PLC-sturing met interface.

Fysisch-chemische afvalwaterzuivering bij Gustav Wolf, PCA water

Afvalwaterzuivering

Het afvalwater bestaat uit zowel concentraat als spoelwater en is afkomstig van verschillende productielijnen. Via de fysisch-chemische behandeling wordt de vervuiling in het afvalwater uitgevlokt en nadien wordt het gevlokte slib ontwaterd. Het water wordt daarna geloosd. In een latere fase zullen we kijken om dit water (deels) te hergebruiken. Het slib wordt als een steekvaste massa afgevoerd.

De installatie is gedimensioneerd voor een capaciteit van 15 m³/u aan afvalwater. Om de operationele kost beperkt te houden, is er gekozen voor een vergevorderde automatisatie van de installatie. Deze automatisatie (op basis van Siemens TIA Portal) met interface touchscreen laat toe om alles nauwkeurig te kunnen opvolgen en de waardes te loggen. De geïnstalleerde infrastructuur is een goede basis om op korte termijn te kunnen evolueren naar een industrie 4.0 installatie.

Zowel het complete engineeringproces, als de montage en opstart ter plaatste, werden door ons verzorgd in nauwe samenwerking met de klant.

Koelwater

In samenwerking met Almeco, het zusterbedrijf van PCA, werd ook alles voorzien voor het koelwater van de draadtrekmachines. Almeco leverde de koeltoren aan. PCA zorgde voor de sturing, de circulatiepompen en de integratie van de warmtewisselaar.

Er is ook de mogelijkheid voorzien om het koelwater te koelen met buitenlucht om zo de productiehal te verwarmen. Een energie-efficiënte oplossing.

Fysisch-chemische afvalwaterzuivering bij Gustav Wolf, PCA water

Grondwater

De grondwaterpomp is ook opgenomen in de sturing van PCA, samen met de hydrofoorgroepen om het water te verdelen over de ganse productie.

HCl

Als laatste onderdeel van het project hebben we ook alle pompen en sturingen voorzien om HCl te verpompen naar de beitsbaden.  We voorzagen ook het nodige om de vervuilde HCl te stockeren in de dubbelwandige tanks.

 

Bent u op zoek naar een fysisch-chemische waterbehandeling of optimalisatie van uw huidige installatie? Of hebt u nood aan een andere soort waterbehandelingsinstallatie? Neem dan contact met ons op en ontdek een op maat gemaakte oplossing voor uw probleem.