Fysisch-chemische zuivering

Een fysisch-chemische waterzuivering wordt zeer frequent gebruikt om water te zuiveren. Het is eigenlijk een verzamelnaam van verschillende technologieën die gebaseerd zijn op doseringen, pH-sturingen in functie van de restoplosbaarheid, slibafscheiding...

Een dergelijke installatie kan als end-of-pipe of in-line geplaatst worden. In de meeste gevallen wordt er gekozen voor een verregaande automatisatie om zo de operationele kost te beperken.

Om een fysisch-chemische zuivering te dimensioneren is het aan te raden om labo en/of piloottesten uit te voeren. In sommige gevallen kan er ook terug gegrepen worden naar de ervaring uit eerdere projecten.

De installatie kan batch-gewijs of continue werken, afhankelijk van de omvang van de afvalstroom en de duurtijd van het proces.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.