Filterpers

Een kamerfilterpers is ontwikkeld voor het ontwateren van slib. Het bestaat uit een aantal platen waaraan een filterdoek is bevestigd aan weerszijden. Door deze platen tegen elkaar te plaatsen worden “kamers” gevormd. Hierin wordt het slib gepompt. Het filtraatwater migreert door de filterdoeken terwijl het slib in de kamer achterblijft.

Eenmaal deze kamers gevuld zijn met een steekvaste filterkoek worden de kamers geopend om de koek te verwijderen. Hierna kan het proces herhaald worden.

Het ontwateringproces vindt plaats onder druk. Deze druk wordt geleverd door een pomp die het slib in de filterkamerpers duwt. Hoe hoger de druk geleverd door deze pomp, hoe meer water uit het slib wordt geperst en hoe droger het resulterende slib. Normaal gezien wordt het slib eerst voorbehandeld. Het is belangrijk dat het slib goed gevlokt is want anders kunnen de filterdoeken snel verstoppen.

Een filterpers wordt gedimensioneerd in functie van de hoeveelheid slib, de slib concentratie, het aantal keren dat de pers kan geopend worden etc.

Er kan gekozen worden voor volledige manuele persen of (semi-)automatische persen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Kamerfilterpers, PCA Water