Vacuüm bandfilter

Een mooie en continue technologie om vloeistof en vaste stof te scheiden is via een vacuüm bandfilter.

Hierbij wordt de vloeistof (na voorbehandeling) op een filterdoek gepompt. Onder deze filterdoek zijn er kamers die op onderdruk worden gebracht. Door deze onderdruk zal het water doorheen de filterdoek worden gezogen. Het slib kan niet doorheen de doek passeren en zal dus op de doek blijven liggen.

Afhankelijk van de sterkte van het vacuüm en de duur dat er een onderdruk gecreëerd wordt, zal het slib sterker ontwaterd zijn.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Vacuüm bandfilter, PCA Water