Biologische zuivering

Bij een biologische zuivering is het doel meestal om de COD, BOD en/of N concentratie in de waterstroom te laten dalen. Hiervoor dient er dan gekozen te worden voor nitrificatie en/of denitrificatie. Bij deze technieken wordt de aanwezige vervuiling afgebroken dmv specifieke bacteriën.

Een biologische zuiveringsinstallatie kan in batch of continue werken, afhankelijk van de omvang van de afvalstroom en de vuilvracht.

Na de effectieve zuivering is het noodzakelijk om het slib en het water te scheiden. Hiervoor zijn er verschillende mogelijkheden: bezinking, flotatie of membranen (MBR).

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.