COD en BOD-verwijdering

Voor de verwijdering van Chemical Oxygen Demand (Chemisch zuurstofverbruik) en Biochemical Oxygen Demand (Biochemisch zuurstofverbruik) zijn er verschillende mogelijkheden:

  • Een eerste mogelijkheid is een biologische zuivering waar d.m.v. bacteriën de aanwezige componenten worden verwijderd.
  • Een alternatief is soms het inzetten van ultrafiltratie om zo de aanwezige componenten af te scheiden.
  • Als derde mogelijkheid is er de behandeling door een actief kool filter. Hierbij worden de aanwezige componenten geadsorbeerd. Dit is enkel interessant bij lagere concentraties.

 

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.