Fluxontijzering

In het verzinkingsproces van koolstofstaal is het belangrijk dat het fluxbad een constant lage concentratie aan ijzer (Fe) bevat. Om dit te bereiken is een flux-ontijzeringsinstallatie de meest aangewezen techniek.

Bij een dergelijke installatie wordt het Fe geoxideerd en vervolgens afgescheiden via ontwatering om zo een helder flux te bekomen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.