Regenwaterbehandeling

Regenwater is in veel gevallen een goed alternatief voor leiding- of bronwater. Meestal is het noodzakelijk om dit regenwater te behandelen vooraleer het te gebruiken in productieprocessen. Het type behandeling is afhankelijk van het uiteindelijke gebruik van water.

Voor regenwaterbehandeling wordt veelal een filtratietechniek of een actief kool filter gebruikt.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.