Ontijzering

Grondwater bevat vaak opgelost en onopgelost ijzer en mangaan. Deze elementen veroorzaken een bruine afzetting op de machineonderdelen die met het water in contact komen. Bijgevolg kampen installaties met slecht werkende processen, vervuiling en een verkorte levensduur. Bovendien geven IJzer en mangaan ook een onaangename smaak en geur aan het water.

De beste manier om al deze problemen te vermijden is ontijzering. Het ontijzeringsproces doorloopt veelal een beluchtingfase en één of meerdere filtratiefases.

Ontijzering, PCA water

Tijdens de beluchtingfase wordt het water met opgelost ijzer (Fe²⁺) belucht om zo het ijzer te laten oxideren. De oxidatie wordt meestal uitgevoerd met perslucht. Het geoxideerde ijzer (Fe³⁺) is niet meer opgelost en zal als ijzervlokken afgescheiden worden in de zandfilter. Een eventuele pyrolox filter verwijdert na de zandfiltratie de laatste resten ijzer.

De vereiste fases in het proces zijn afhankelijk van meerdere parameters, zoals de toepassing van het water, het zuurstofniveau, de zuurtegraad, het CO₂-gehalte en de concentratie aan ijzer en mangaan.

PCA kan u helpen bij deze technologieën, zowel in design als bouw van de installatie.

Flowschema ontijzering, PCA water

Referenties

iron removal installation at Barry Callebaut, PCA water

IJzerrijk grondwater veroorzaakte problemen tijdens het productieproces bij Barry...