Sequencing batch reactor

Een biologische zuivering kan volledig worden uitgevoerd in één enkele tank. Hierbij zal het afvalwater dan batchgewijs worden behandeld.

In grote lijnen zijn er 4 fasen in een dergelijke cyclus:

  • Vullen van de reactor met vers afvalwater
  • Beluchten van de reactor zodat bacteriën de vuilvracht kunnen afbreken
  • Bezinking waardoor slib en helder water gescheiden worden
  • Aflaat van het helder water

Eventueel kan er ook een anaerobe fase toegevoegd worden in het batchproces voor stikstofverwijdering.

Een sequencing batch reactor (SBR) vereist wel een vrij grote voedingstank om het afvalwater enerzijds te bufferen tijdens de behandeling van een batch. Anderzijds heeft deze ook tot doel om het afvalwater te homogeniseren.

Een SBR is beperkt in hydraulische capaciteit. Wanneer het debiet aan afvalwater te groot wordt, is het niet meer interessant om batchgewijs te werken. Men stapt dan beter over op een continu systeem.

Soms dient er een extra filtratiestap te worden voorzien om het gezuiverde water na te behandelen. Hierbij wordt er dan gekeken naar een actief kool filter, zandfilter of ultra filtratie.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Sequencing Batch Reactor, PCA Water