Membraanbioreactor

Een biologische waterzuivering bestaat in grote lijnen uit een reactietank waarin bacteriën de aanwezige vervuiling afbreken. Nadat de gewenste component in het water voldoende is afgebroken, dient het water uit de reactie tank te worden onttrokken en het slib te worden verwijderd. Dit slib bevat voor een groot deel bacteriën en wordt dan ook grotendeels hergebruikt in de reactietank. Enkel het teveel aan slib, dat erbij gekomen is door de groei van bacteriën bij het ‘opeten’ van de vervuiling, wordt afgevoerd.

Om het slib te scheiden van het propere water zijn er verschillende mogelijkheden. Dit kan door middel van een klassieke bezinking, met eventueel nadien een zandfilter of dead-end ultrafiltratie. Specifiek bij een membraanbioreactor (MBR) gebeurt de scheiding met membraantechnologie (cross-flow ultrafiltratie). De filtraatstroom doorheen het membraan zal slibvrij zijn.

Voor de dimensionering van een MBR is het belangrijk om de zwevende stofconcentratie en het gewenst filtraatdebiet te kennen.

Bij grote debieten kan er gekozen worden voor air-lift membranen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Membraanbioreactor, PCA Water
Membraanbioreactor, PCA Water
Membraanbioreactor, PCA Water