Nitrificatie en denitrificatie

Nitrificatie

Nitrificatie speelt een belangrijke rol in de biologische waterzuivering bij het verwijderen van stikstof uit het afvalwater.

Stikstof komt in afvalwater meestal voor als ammonium (NH4+) of gebonden in organische verbindingen. Organisch gebonden stikstof wordt bij afbraak van deze verbindingen vrijgesteld als ammonium.

De ontzetting van ammonium naar nitraat (nitrificatie) gebeurt door twee specifieke bacteriesoorten:

  • Nitrosomonas spp. verzorgt de eerste stap, namelijk de omzetting van ammonium naar nitriet (NO2)
  • Nitrobacter spp. zorgt voor de tweede stap, namelijk de ontzetting van nitriet naar nitraat (NO3-)

De totale reactievergelijking van de omzetting van ammonium tot nitraat is:
NH4 + 2O2 -> NO3 + 2H + H2O (water).

Nitrificatie, PCA Water

Denitrificatie

In een biologische waterzuivering volgt deze stap meestal op nitrificatie. Hierbij wordt nitraat (NO3) en nitriet (NO2) naar gasvormig stikstof (N2) omgezet. Het stikstofgas ontsnapt uit het water naar de lucht. Lucht bestaat voor 78% uit N2 en voor 21% uit O2 (zuurstof). N2 is dus absoluut geen vervuilende stof in de atmosfeer.

Een groot aantal aerobe bacteriën is in staat aan denitrificatie te doen. Bij afwezigheid van zuurstof (O2) in het water, kunnen deze bacteriën nitraat NO3 en nitriet (NO2) gebruiken als zuurstofbron.

PCA kan u helpen bij deze technologieën, zowel in design als bouw van de installatie.