Elektrodeïonisatie

Elektrodeïonisatie, PCA Water

Verwijderen van geladen deeltjes (zoals ionen) kan, naast ionenwisseling, ook uitgevoerd worden via elektrodialyse. Dit is een membraanproces waarbij de scheiding gebeurd onder invloed van een elektrisch veld. Positieve ionen worden naar de negatieve elektrode getrokken en vice versa, doorheen selectieve membranen die enkel de juiste lading doorlaten. Hier zijn dus geen grote drukken vereist.

Niet-geladen deeltjes ondervinden geen invloed van het elektrisch veld en kunnen dus niet met ED verwijderd worden.

Een dergelijke elektrodeïonisatie (EDI) unit wordt meestal na een RO geplaatst om zo het deminwater nog verder te zuiveren tot water met een zeer lage geleidbaarheid (< 1 µS).

Het voordeel van een EDI is dat er geen chemicals nodig zijn. Tevens is het een continu proces.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.