Nanofiltratie

Nanofiltratie (NF) wordt toegepast om meerwaardige ionen (zoals zware metalen) te verwijderen en wordt vaak gebruikt voor ontkleuring, ontzouten, verlagen van de hoeveelheid organisch materiaal... Mits toevoeging van een anti-scalant kunnen ze ook gebruikt worden als waterverzachter.

Nano-filtratie kunnen we als filtratietechniek plaatsen tussen ultrafiltratie en omgekeerde osmose. Een ultrafiltratie zal geen ionen afscheiden, terwijl een NF wel de grote ionen zal verwijderen. Een RO daarentegen zal zo goed als alle ionen verwijderen.

Een NF heeft dezelfde opstelling als een RO: een grote stroom die langsheen het membraan gaat terwijl enkel de permeaatstroom door het membraan gaat. Nanofiltratie werkt dus ook volgens het principe van de crossflow.

Het is belangrijk dat het voedingswater van een nanofiltratie geen zwevende stoffen bevat omdat deze anders het membraan zouden verstoppen. Vaak wordt dan ook een Ultrafiltratie als voorbehandeling gebruikt.

De werkdruk bij NF ligt rond de 5 à 6 bar.

Het is ook belangrijk dat het inkomende water onthard is of dat er aan anti-scalant wordt gedoseerd want anders zal het membraan snel verstoppen.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Nanofiltration, PCA Water