Omgekeerde osmose

Omgekeerde osmose gaat effectief op ionenniveau gaan scheiden en de opgeloste zouten tegenhouden.

Enerzijds kan een RO (‘Reverse Osmosis’) ingezet worden om gedemineraliseerd water te maken op basis van stadswater, regenwater, rivierwater, putwater of dergelijke. Hierbij wordt er met relatief lage drukken gewerkt. Anderzijds kan men ook zwaarder beladen water, met dus meer opgeloste zouten, gaan behandelen. In dit geval wordt ook de werkingsdruk een stuk groter.

Afhankelijk van het soort water wordt een specifiek membraan gekozen. Zo zijn er membranen om gedemineraliseerd water aan te maken, maar er bestaan ook andere om bv. zeewater te ontzilten.

Omgekeerde osmose, PCA Water
Omgekeerde osmose, PCA Water

Bij een RO wordt het inkomende water aan een hoge snelheid doorheen een membraan gepompt en wordt er continu een permeaat geproduceerd (het deminwater). Tevens komt er ook continu een concentraatstroom vrij. Deze concentraatstroom bevat al de zouten, terwijl de permeaatstroom er bijna geen bevat.

Het is belangrijk dat het inkomende water vooraf onthard is of dat er een anti-scalant wordt gedoseerd.

In de meeste toepassingen is een ééntraps RO voldoende, maar soms is een tweetraps RO nodig. Hierbij wordt, dankzij die tweede stap, een betere kwaliteit van deminwater behaald. Indien een zeer lage geleidbaarheid moet behaald worden, wordt er best nog een EDI of mixed bed ionenwisselaar na de RO geschakeld.

Voor de dimensionering van een RO is het belangrijk om over een correcte totaalanalyse van het influent te beschikken. Met de nodige software kan er dan ingeschat worden welke membranen nodig zijn en welke kwaliteit van deminwater deze membranen behalen bij bepaalde parameters.

PCA maakt de RO units op maat. Daarom zijn we zeker goed geplaatst om de juiste unit voor u te ontwikkelen en te bouwen.

Omgekeerde osmose, PCA Water
Omgekeerde osmose, PCA Water