Bezinking

Bezinking is een zuiveringsstap die vaak wordt toegepast. Zowel in fysico-chemische zuivering als in biologische zuiveringsinstallaties.

Op zich is het principe uiteraard eenvoudig: het slib, dat gevormd is in een eerdere processtap, bezinkt en wordt onderaan de bezinker afgescheiden, terwijl het gezuiverde water overloopt.

Wanneer er meer in detail gekeken wordt, zijn er echter veel parameters die een rol spelen:

  • Bezinkingssnelheid van het slib
  • Slibconcentratie
  • Chemische samenstelling water
  • Corrosief gedrag van het slib
  • Kleefgedrag van het slib
Bezinking, PCA Water
Bezinking, PCA Water

In sommige gevallen wordt er best gekozen voor een open bezinker (rond of vierkant), maar in bepaalde gevallen kan er ook voor een lamellenbezinker gekozen worden. Het voordeel van een lamellenbezinker is dat er een veel groter debiet kan verwerkt worden op dezelfde grondoppervlakte. Het nadeel is dan weer dat het slib op de lamellen kan blijven kleven en hierdoor zullen er verstoppingen optreden.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Bezinking, PCA Water
Bezinking, PCA Water
Bezinking, PCA Water