Ontgifting

Onder detoxificatie kunnen verschillende zaken ondergebracht worden.

Biologisch

Verwijderen van pesticiden en andere (voor de mens) toxische organische componenten in een MBR of SBR.

Fysicochemisch

Een voorbeeld van fysicochemische ontgifting is de verwijdering van toxische zware metalen, zoals de reductie van het zeer toxisch Cr(VI) naar de makkelijker hanteerbare Cr(III) vorm, om deze daarna te precipiteren. Daarnaast is de verwijdering van cyaniden door oxidatie een toepassing die soms voorkomt.

Veel zware metalen zijn neer te slaan als hydroxide na toevoeging van NaOH. Sommige van deze metalen zoals As en Hg vormen geen onoplosbaar hydroxide en moeten dus op alternatieve wijze verwijderd worden. Voor Hg kan dit dan met hulp van Na2S of met TMT gebeuren. Bij Arsenaat kan hiervoor FeCl3 gebruikt worden.

Na het neerslaan van de toxische componenten dienen deze uiteraard afgefiltreerd te worden.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.