Flotatie

Flotatie is een alternatief voor een bezinkingstank. Bij een flotatie zal het slib gaan drijven, bovenop het water oppervlak, terwijl bij een bezinker, het slib zal bezinken.

Bij een flotatie wordt, samen met het influent, bruiswater geïnjecteerd. De slibdeeltjes zullen zich binden aan deze luchtbellen en zullen zo een soort schuim vormen wat boven op het wateroppervlak komt drijven. Via een schraper kan het slib dan eenvoudig verwijderd worden.

Dit bruiswater wordt aangemaakt door gezuiverd afvalwater te mengen met perslucht.

Een flotatie wordt meestal gebruikt bij biologische zuiveringen. Meestal kan het ook een hoger debiet aan dan een bezinkingsinstallatie.

Er moet wel gekeken worden naar de chemische resistentie van het materiaal van de flotatietank.

PCA kan u helpen bij deze technologie, zowel in design als bouw van de installatie.

Flotatie, PCA Water
Flotatie, PCA Water