pH en redox controle

pH controle

In veel processen is de pH een belangrijke parameter. Hierbij is het belangrijk om deze op een correcte manier te meten en nadien ook te kunnen aanpassen.

Voor de meting van pH, wordt er standaard gewerkt met pH sondes. Hierbij moet men wel de juiste sondes kiezen, in functie van het medium waarin men moet meten.

Voor het aanpassen van de pH, naar de gewenste waarde, wordt er vaak gewerkt met een doseerpomp om een zuur of base te doseren. Maar er kan ook met andere technologieën gewerkt worden zoals CO2-dosering.

Om een correcte dosering te bekomen, zonder overdosering, is het belangrijk om deze op een correcte manier te sturen.

Redox controle

De redoxpotentiaal is een maat voor de hoeveelheid oxidatieve of reductieve stoffen die aanwezig zijn. Een redoxmeting gebeurt dan ook meestal in combinatie bij een dosering om deze te regelen.

Een voorbeeld hiervan is desinfectie met chloor. Chloor werkt sterk oxidatief, dus zal door de dosering hiervan de redox mee veranderen. Indien de redox een bepaalde norm overschrijdt zal de daarvoor bestemde regelaar een signaal geven aan de doseerpomp om meer of minder chloor te doseren.

Een andere vaak voorkomende dosering, is de dosering van NaHSO3 bij de ontgifting van Cr VI.

PCA kan u helpen bij deze technologieën, zowel in design als bouw van de installatie.

pH en redox controle, PCA Water